نمایندگی‌ها

شانگهای موندیال

شانگهای موندیال

Shanghai Mondial Test & Assembly System Inc
تولیدکننده دستگاه تست و آزمایشگاهی (آب گرم کن و پکیج)
شرکت تولیدی دکشین

شرکت تولیدی دکشین

Wuxi Special Steel Material Co.Ltd

جوازها