عقد قراردادهای تجاری

تنظیم قرارداد یا به عبارتی عقد قراردا تجاری به منزله تثبیت و تضمین حقوقی توافقات شفاهی طرفین معامله قراردادهای بازرگانی است.این امکان وجود دارد که به دلیل زیرکی یکی از طرف‌ها یا سهل‌انگاری آنها هنگام تنظیم قرارداد، شرطی مغایر با توافقات شفاهی حین مذاکره در متن قرارداد درج گردد که منجر به تضییع حقوق یکی از طرف‌های معامله گردد. لذا باید در تنظیم کلمه به کلمه عبارات در قرارداد وسواس و دقت زیادی مبذول گردد.
حتی ممکن است یک طرف مذاکره از کم تجربگی طرف مقابل سو استفاده کرده و یک پیش نویس از پیش تهیه شده قرارداد را برای امضا ارایه دهد.
معمولا شرکت‌های بزرگ دارای قراردادهای استاندارد و با قید و شرط‌های خاصی هستند که می‌توانند به میزان قابل توجهی حقوق طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهند.
کارشناسان بازرگانی ما در دفاتر ایران و چین آماده ارائه بهترین مشاوره‌ها در زمینه چگونگی تنظیم قرارداهای بین المللی و داخلی به شما تجار و صاحبان صنایع میباشند.