خدمات کارگو و انبارداری

اگر تصمیم به خرید کالا‌های مختلفی از چندین تولیدکننده یا فروشنده را دارید بهترین گزینه استفاده از خدمات کارگو و انبارداری این شرکت است؛ زیرا شما به راحتی میتوانید کالا‌های خود را سفارش داده و در یک زمان معین به انبارهای این شرکت در سراسر چین ارسال نمایید؛ و کارکنان این شرکت کالا‌های شما را دریافت مینمایند و به صورت کلی بسته بنندی و پکینک لیست تهیه مینمایند.
در این روش شما تمام فروشندگان فاکتورهای خرید خود را به دفتر این شرکت ارسال مینمایند و کارشناسان این شرکت در چین بعد از تماس با فروشندگان اقدام به جمع آوری کالاهای خریداری شده در انبارهایی نزدیک به بندر مبدا مینمایند و برای کل خریدها به صورت کلی لیست عدله بندی (پکینگ لیست) تهیه مینمایند و به صورت صحیح بسته بندی و ارسال مینمایند.

مزایای استفاده از این روش

  • صدور یک پیش فاکتور و پکیینگ لیست برای کل خریدها به صورت کلی
  • پرداخت آسان به حساب این شرکت به صورت ریالی یا پرداخت یوانی و پرداخت از طریق حسابهای این شرکت به تمامی فروشندگان
  • اخذ یک ثبت سفارش در مبادا
  • انجام فرایند اداری برای یک پرونده و ثبت سفارش
  • هزینه و کارمزد کمتر جهت تسویه حساب ( حوالجات ارزی )
  • طرف حساب بودن با یک شرکت به جای چندین شرکت
  • و …